Cao đẳng hệ chính quy

Trung cấp hệ chính quy

1

Việt Nam học

1

Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính

2

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

2

Thiết kế và quản lý wesibte

3

Quản trị văn phòng

3

Quản trị mạng máy tính

4

Maketing

4

Tin học ứng dụng

5

Tài chính ngân hàng

5

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

6

Tài chính tín dụng

6

Quản lý tài nguyên môi trường

7

Tài chính doanh nghiệp

7

Hướng dẫn du lịch

8

Quản trị kinh doanh

8

Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn

9

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

9

Du lịch lữ hành

10

Kế toán

10

Văn thư hành chính

11

Tin học ứng dụng

11

Hành chính văn phòng

12

Hệ thống thông tin

12

Kế toán hành chính sự nghiệp

13

Quản trị mạng máy tính

13

Tài chính ngân hàng

14

Thiết kế trang web

14

Dịch vụ pháp lý

15

Công nghệ may

 

 

16

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

 

17

Bảo vệ môi trường đô thị

 

 

18

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

 

 

19

Quản lý xây dựng

 

 

20

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

 

21

Tiếng Anh

 

 

22

Dịch vụ pháp lý

 

 

23

Sư phạm Mầm non

 

 

Sơ cấp

 

1

Nghiệp vụ lễ tân

 

 

2

Nghiệp vụ buồng

 

 

3

Hướng dẫn du lịch