Chức Năng Nhiệm Vụ

     Tháng 01/1977, trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ (nay là Trường Cao đẳng Cần Thơ) chính thức được thành lập, cũng là thời điểm bộ phận giáo vụ (tiền thân của phòng Quản lý đào tạo) được hình thành. Từ đó đến nay, phòng Quản lý đào tạo và các Phòng, Khoa trong nhà trường không ngừng hoàn thiện và phát triển để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo của nhà trường.

Chức năng nhiệm vụ

Quản lý công tác đào tạo: hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học.

     - Quản lý chương trình đào tạo các hệ theo cả hai hình thức: giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục nghề nghiệp.

     - Thực hiện công tác tham mưu cho Ban Giám hiệu các nội dung: mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo; các văn bản chỉ đạo công tác chuyên môn, các quy định về học vụ/giảng dạy; thi/kiểm tra; GVCN/CVHT; thi đua, khen thưởng…và các công tác khác theo phân công.

     - Phối hợp các Khoa thực hiện các nội dung: chương trình đào tạo, kế hoạch dạy học, chương trình môn học, phân công chuyên môn, quản lý điểm số HSSV, quản lý học lại…và cùng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

     - Tổ chức các kỳ thi/kiểm tra hết môn học ở cuối học kỳ; Thi tốt nghiệp hệ trung cấp.

     - Tổ chức học kỳ phụ để học lại môn (hoặc cải thiện điểm) các môn học chung và phối hợp các Khoa tổ chức học lại các môn chuyên ngành

     - Sử dụng phần mềm quản lý đào tạo phục vụ công tác: quản lý điểm HSSV, xếp thời khóa biểu,… và một số công việc khác có liên quan đến thống kê, tìm kiếm trên hệ thống dữ liệu.

     - Giải quyết các thủ tục hành chính trong giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.

Quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ

     - Đảm bảo cấp phát văn bằng chứng chỉ đúng đối tượng và đúng quy định, có kế hoạch cấp phát hợp lý.

     - Phối hợp bộ phận liên quan đăng ký mua văn bằng, chứng chỉ kịp thời.

     - Lập và lưu trữ các sổ lưu văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Công tác thư viện

     - Phối hợp các đơn vị tăng cường các đầu sách phục vụ học tập, tham khảo cho HSSV và CB-GV.

     - Hệ thống hóa việc quản lý sách chuẩn bị dữ liệu hình thành thư viện điện tử.

Thanh tra giáo dục

     - Thanh tra, kiểm traviệc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của trường…

     - Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

 

 

Hiện đang online

Trang web hiện có:
36 khách & 0 thành viên trực tuyến

Lịch

Tháng 4 2021
CTTTTTT
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930